Kallion Vasemmiston puoluekokousehdokkaat 2016

Juuso AromaaAromaa

Olen ehdolla Vasemmistoliiton puoluekokousedustajaksi Helsingistä. Tämä puoluekokous on tärkein tienhaara Vasemmistoliiton historiassa vuosiin ja haluan osaltani olla mukana varmistamassa, että Vasemmistoliitto lähtee nykyaikaisen, kansanliikemäisen ja vaaleja voittavan vasemmistopuolueen tielle.

Kannatan kaikkia Vamos-verkoston aloitteita sillä koen, että ne vievät puoluetta oikeaan suuntaan. Haluan, että Vasemmistoliitosta tulee kansanliike, joka on jäsentensä näköinen, ei sorru jäykkään ideologisuuteen toiminnan tai saavutusten kustannuksella, mutta on valmis ajamaan radikaalia politiikkaa uuden hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Ideologisen kapeakatseisuuden tai kyynisen poliittisen realismin sijaan on valittava tulevaisuususkoinen, positiivinen ja visionäärinen tie. Henkilövalinnoissa kannatan edistysmielisiä ehdokkaita, mutta kunnioitan jäsendemokratian hengessä jäsenäänestysten tuloksia.

(Kuvassa esiintyvistä henkilöistä ainoastaan ylempi on ehdolla puoluekokousedustajaksi 😀 )

 

Mira-Veera AuerAuer

Olen helsinkiläinen 30-vuotias työläis-ja kansalaisaktivisti. Vaikutan Helsingin Vasemmistoliiton piirihallituksessa sekä PAMin valtuuston jäsenenä. Vasemmiston sisällä toivon nuorten esiinmarssia ja tilan ottamista yhteiskunnallisessa keskustelussa. Katson, että Vasemmiston päämäärät pitää asettaa selkeästi ja avoimesti niin, että koko jäsenistöllä on resurssit lähteä ajamaan tavoitteitamme kaikilla yhteiskuntavaikuttamisen alueilla. Vasemmistolaisuus on minulle solidaarisuutta, yhteistyötä, suvaitsevaisuutta ja ideologiaa.

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/miraveeraauer/?fref=ts

 

Heidi AuvinenAuvinen

Olen ollut nyt yhden kauden puoluehallituksessa ja päässyt sitä kautta vaikuttamaan puolueen päätöksentekoon ja politiikan suuntaan mitä Vasemmistoliitto ajaa. Puoluehallitus saa työskentelylleen ohjeet puoluekokoukselta ja valtuustolta. Haluan päästä puoluekokoukseen vaikuttamaan puolueen uudistumiseen, demokratisoitumiseen ja talouskuripolitiikan tiukkaan kyseenalaistavaan polittisen suunnan löytämiseen. Haluan olla mukana luomassa niitä ohjeita ja suuntia millä seuraava valtuusto ja hallitus puolueessamme vie politiikkaa eteenpäin. Opiskelen kätilöksi ja sisältöasioista minua erityisesti kiinnostaa sote-uudistus. Lisäksi siirtolaisten oikeudet ja jokaisen ihmisen mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen on se asia, mitä Vasemmistoliiton tulee olla etunenässä ajamassa. No one is illegal! Haluan olla vaikuttamassa puoluekokouksessa, että nämä asiat näkyvät selvästi ohjelmapapereissa.

 

Kai BackmanBackman

Täytän kesällä 56 vuotta, naimisissa, eläkkeellä. Entinen ay-aktiivi ja pääluottamusmies, edunvalvontakoulutusta sekä järjestökoulutusta eri opistoissa. SKDL:n jäsen ennen liittymistä Vasemmistoliiton jäseneksi. Puolueosastoni on Kallion Vasemmisto.

Vasemmiston poliittinen tehtävä on sekä eettinen että esteettinen. Kannatan Vasemmistoliiton  puheenjohtajaksi Li Anderssonia ja puoluesihteeriksi Joonas Leppästä.

 

Jukka-Pekka KeskinenKeskinen

Olen mukana osaston johtokunnassa varajäsenenä sekä puolueen koulutus- ja tiedepoliittisessa työryhmässä. Asun Harjussa ja olen kotoisin Jyväskylästä. Taustaltani olen fyysikko ja kevään aikana väittelen tohtoriksi virtausmekaniikasta. Tieteet kiinnostavat yleisesti, lisäksi harrastan mm. pyöräilyä ja uintia.

Liityin Vasemmistoliittoon vuonna 2011, koska Suomen ja Euroopan kehityssuunta näytti tuolloin hyvin pahalta. Tilanne ei ole nyt aiempaa parempi, mutta uskon edelleen vasemmiston kautta tapahtuvaan muutokseen. Minulle on tärkeää tasa-arvo ja sen pohjalta syntyvä, kaikenlaiset ihmiset huomion ottava politiikka.

Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskettava, vakava uhka. Vaikka puhetta siitä onkin paljon ja aika monessa paikassa, konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – tai edes hidastamiseksi – on tehty aivan liian vähän. Tämä koskee myös Vasemmistoliittoa ja meidän tulisikin ajaa pontevammin kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

 

Mai KiveläKivelä_KU

Olen Mai Kivelä, helsinkiläinen pitkän linjan kansalaisaktivisti ja Animalian toiminnanjohtaja. Kuulun Vasemmistoliiton ympäristötyöryhmään. Haen myös puoluevaltuustoon. Haluan toimia ympäristöasioiden ja eläinten aseman edistämiseksi, erityisen tärkeää minulle on kestävä ruoantuotanto, ilmastonmuutoksen torjuminen ja näiden kysymysten linkittyminen eriarvoisuuden vähentämiseen. Puoluekokouksessa kannatan puolueen rohkeaa uudistamista avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan, olen mm. ollut mukana järjestämässä Vamos-verkoston toimintaa. Lisää feminismiä, eläinten oikeuksia ja ilmasto-oikeudenmukaisuutta!

 

Dan KoivulaaksoKoivulaakso

 • 35-vuotias ammattiyhdistysammattilainen ja kaupunginvaltuutettu
 • Sosiaaliantropologi ja kauppatiedeiden opiskelija
 • Helsingin Satama oy:n hallituksen jäsen.
 • Pitkä kokemus kansalaisaktivismista ja vasemmistotoiminnasta mm. Vasemmistonuorten ja Helsingin suurimman puolueosaston puheenjohtajana, puoluehallituksessa ja tällä hetkellä puoluevaltuutettuna.
 • Politiikkaa tehdään joka päivä, abstraktin ohjelmatyön sijaan tärkeimpiä asioita ovat konkreettiset päivänpoliittiset aloitteet, pitkäjänteinen uskottavuuden rakentaminen sekä puoluedemokratian lisääminen.

 

Noora LaakLaak

Hei ystävät! Olen Noora, Kallion Vasemmiston pj, rakennuslautakunnan jäsen ja puujalkavitsien suuri ystävä. Koulutukseltani olen lähes valmis arkkitehti Aalto-yliopistosta. Poliittisista tavoitteista lähinnä sydäntäni ovat kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntorakentamisen sekä koulutuksen tasa-arvon edistäminen. Tosin usein ilokseni huomaan, että näihin tavoitteisiin kytkeytyvät suurin piirtein kaikki muutkin politiikan alat:) Aiemmin olen toiminut oman ylioppilaskuntani ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton hallituksissa sekä opiskelijaedustajana SAFAn ja TEKin toimielimissä.

Haluan olla kehittämässä Vasemmistoliitosta puoluetta, jonka toimintaan on helppo tulla mukaan ja joka osaa sitouttaa aktiiveiksi haluavat jäsenet mukaan toimintaan. Näihin asioihin voi vaikuttaa rakenteita muuttamalla, mutta vielä tärkeämpää on toimintakulttuurin uudistaminen, jota kukin aktiivi voi osaltaan tehdä puoluekokousten välillä. Toimin Vasemmistossa, koska uskon puolueen (meidän!) kykyyn uudistua pysyen kuitenkin uskollisena perusarvoillemme. Ja kun se uudistuminen saadaan vauhtiin, voitetaan seuraavat ja sitä seuraavatkin vaalit!

 

Joonas LeppänenLeppanen

Apurahatutkija ja puoluesihteeriehdokas.

Luottamustehtävät: Puoluehallituksen jäsen, Euroopan vasemmistopuolueen hallituksen varajäsen, Landsstyrelsenin varapuheenjohtaja, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Folktingetin valtuutettu, Folktingetin hallituksen varajäsen, Uudenmaan liiton kielellisten palvelujen toimikunnan jäsen, Kuntaliiton ruotsinkielisen delegaation jäsen.

Laajempi esittely itsestäni ja ajatuksistani puolueen suhteen löytyy täältä:
kansanuutiset.fi/artikkeli/3509207-kohti-demokraattista-ja-kansainvalista-vasemmistoa

Kampanjan sivut:
facebook.com/joonaspuoluesihteeriksi

 

 

Janne Nurmi

Olen 27-vuotias digitaalisen viestinnän opiskelija. Viimeiset 4 vuotta olen toiminut  freelancerinä. Päätoimialani ovat graafinen ja verkkosuunnittelu. Olen ollut mukana Kallion Vasemmistoliiton toiminnassa vuodesta 2012 lähtien.

Olen kiinnostunut muun muassa jäsendemokratian ja puolueen sisäisen sekä ulkoisen viestinnän parantamisesta. Nykyisessä tilanteessa, jossa puolueen työntekijät ovat ylityöllistettyjä on pakko kehittää uusia tapoja toimia ja saada, niin uusien sekä vanhojen jäsenten ääni kuuluviin. Jäsenistössä on valtava määrä osaamista ja ideoita. Nämä voimavarat tulee saaada hyödynnettyä myös vaaliajan ulkopuolella!

 

 

Anna Peltoniemi

Olen 32-vuotias yhteiskuntatieteilijä ja kansalaisjärjestötyöntekijä sekä intohimoinen jäätelönsyöjä. Olen liittynyt Vasemmistoliittoon vuonna 2012 ja toiminut sen jälkeen aktiivisesti Kallion Vasemmistossa. Kallion hallituksessa olen ollut vuosina 2013-2015 ja Helsingin piirihallituksessa vuonna 2015. Osasto- ja piiritoiminnan lisäksi olen ollut mukana mm. Vamos-verkostossa.

Näen, että Vasemmistoliiton vahvuus tulevaisuudessa riippuu sen kyvystä luoda itsestään laajempi kansanliike, jonka sisälle mahtuu monenlaisia ja monen taustaisia toimijoita. Haluan toimia puolueessa, joka kykenee avoimeen ja inklusiiviseen keskusteluun, suuntautuu eteenpäin ja muuttaa tarvittaessa toimintatapojaan. Vasemmistoliiton tulee olla puolue, joka keskittää voimavaransa aitojen ja konkreettisten poliittisten vaihtoehtojen luomiseen ja niiden tehokkaaseen esiintuontiin. Näistä lähtökohdista lähtisin myös puoluekokousedustajaksi.

 

Aila Pervonsuopervonsuo

Olen 64-vuotias eläkeläinen, entinen toimittaja. Kallion Vasemmistoliiton johtokunnan jäsen jo viidettä vuotta, Helsingin piirihallituksen jäsen toista vuotta. Piirihallituksessa kuulun Koulutus ja tapahtumat -työryhmään. Olen myös Vasen-lehden toimituskunnan jäsen. Viime eduskuntavaaleissa toimin Paavo Arhinmäen vaalikampanjapäällikkönä.

 

Timo Pitkäranta

Olen Timo Pitkäranta, 36-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi. Työskentelen Senior Consultant -roolissa tietojärjestelmien parissa pienessä IT-alan firmassa. Kuulun myös firman perustajaosakkaisiin ja johtoryhmään sekä toimin työsuojeluvastaavana. Opiskelen töiden ohella tietojärjestelmäjohtamista ylemmässä AMK:ssa.

Tulin mukaan poliittiseen toimintaan viime eduskuntavaalitappion innoittamana. Toimin tällä hetkellä Kalllion Vasemmistossa varapuheenjohtajana. Lisäksi olen toiminut mm. TTIP-verkostossa, SPR:n vapaaehtoistyössä ja IT-Tradenomien hallituksessa. Vasemmistolaisuus merkitsee minulle oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja vihreitä arvoja. Koska oikeisto on vahva globaali vaikuttaja, myös vasemmiston pitäisi pyrkiä tähän. Lisäksi vasemmiston pitäisi olla yhtenäisempi ja organisoidumpi myös kansallisella tasolla, näitä aiheita on osin käsitellyt mm. Vamos-verkosto.

Kannatan puheenjohtajaksi Li Andersonia ja puoluesihteeriksi Joonas Leppästä.

 

Joonas Pulkkinen

Fil.yo, postityöntekijä, toimittaja

Olen 27-vuotias Helsingin yliopistossa pääaineena estetiikka opiskeleva sinkku mies. Olen toiminut postityöntekijänä vuodesta 2007 asti, jolloin kirjoitin ylioppilaaksi. Saman vuoden kesästä olen toiminut myös sivutoimisena toimittajana erilaisissa aikakausi- ja kansalaisjärjestöjen jäsenlehdissä. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut mukana PAU Ry:n paikallistasolla Helsingin postikeskuksessa. Kokemusta minulla on muun muassa luottamusmiehenä ja varatyösuojeluvaltuutettuna. Viimeiset kaksi vuotta poliittinen aktiivisuuteni on keskittynyt yliopistopolitiikkaan. Toimin tällä hetkellä edustajisto ryhmäni Sitoutumattoman Vasemmiston ryhmäpuheenjohtajana Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnassa. Lisäksi olen Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan varajäsen.

Tavoitteita, joita haluan edistää jäsenaktiivina Vasemmistoliitossa:

 • Poistaa turhaa vastakkainasettelua ja edistää ymmärrystä koulutetun vasemmiston ja perinteisen duunariväen kesken.
 • Edistää työväensivistystä , sekä työväen yhteiskunnallista osallistumista ja kansalaistaitoja.
 • Etsiä koko yhteiskunnan kannalta oikeudenmukaisia ja tasa-arvoa edistäviä tavoitteita, sekä käydä näistä julkista keskustelua.
 • Palauttaa sivistyksen ja kulttuurin arvo Valtion tukemassa mielessä. Luoda työmarkkinoille ja toimeentulon piiriin yksilön työntekoa ja luovaa toteuttamista palvelevia, ei näitä jarruttavia mekanismeja.
 • Estää kasvava sukupuolten välinen epätasa-arvo niin henkisessä kuin taloudellisessa mielessä.

 

Reko Ravela Ravela

Olen toiminut vuosien varrella kansalaisaktiivina, luottamusmiehenä (PAU), kunnallispolitiikassa Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnissa. Globaalia näkökulmaa on asioihin kertynyt vuosien varrella montaakin kautta.

Tällä hetkellä mm. ammatinvaihdon (opiskelen farmaseutiksi) ja perhetilanteen (4 kk ikäinen vauva) johdosta luottamustehtäviä vähemmän, mutta politikka lienee verissä.

Vasemmiston on pystyttävä puhumaan yhteiskunnallisista ristiriidoista suoraan mutta 2000-luvun käsitteillä. On pystyttävä esittämään selkeitä vaihtoehtoja ja puhumaan monenlaisille ihmisille, ei vain tutuimmalle kannattajakunnalle. On toimittava marginalisoitujen kanssa ja vastustettava politiikan keskiluokkaista ulossulkevuutta. On otettava tila terveen järjen äänenä ja romutettava oikeiston ideologiset rakennelmat.

Luokkataistelu on kärjistynyt viime vuosina jyrkästi, toivon mukaan vasemmisto pystyy vastaamaan tähän rakentamalla selkeitä vaihtoehtoja. Globaalista taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kriisistä on vain vasemmistolaisia ulospääsyjä. Toivottavasti Vasemmistoliitto on yksi niistä tahoista jotka pystyvät tarvittavia ratkaisuja viemään eteenpäin.

 

Anna SinkkonenSinkkonen

Olen 38-vuotias kielenkääntäjä ja pian valmistuva englannin ja filosofian opettaja. Olen opiskellut humanistisia, kasvatus- ja yhteiskuntatieteitä. Asun Kalliossa, ja juureni ovat Itä- ja Keski-Suomessa. Pelaan jalkapalloa, tykkään käydä uimahallissa, metsässä, baarissa ja elokuvissa ja harrastan elinikäistä oppimista (kyllä!).

Olen Kallion Vasemmiston johtokunnan jäsen. Liityin Vasemmistoon, koska tahdon olla mukana rakentamassa vasemmistolaista vaihtoehtoa vallalla olevalle uusliberalistiselle ja oikeistopopulistiselle politiikalle. Uskon että siinä voidaan onnistua parhaiten luomalla laaja joukkoliike, johon on pystyttävä aktivoimaan mukaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja jonka kantavana voimana ovat aidon demokratian, solidaarisuuden ja osallisuuden periaatteet. Politiikka ei saisi olla ruma sana. Mielestäni yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on tärkeää puhua asioista niiden oikeilla nimillä, mennä asia edellä ”oikeanlaisen” elämäntavan ja identiteetin määrittelyn sijaan, kyetä kuuntelemaan ja yhteistyöhön, käyttää hyväksi tutkimustietoa ja tuoda rohkeasti ja sinnikkäästi esille omia vaihtoehtoja. Hyvinvointivaltion kasvattina kannatan sen tasa-arvoistavaa vaikutusta: tuloerojen tasaamista, hyviä julkisia palveluja, ilmaista koulutusta, taiteen ja tutkimuksen tukemista ja ihmisarvon kunnioitusta. Juuri nyt sitä pitäisi kehittää niin, että selvitään mm. ilmastonmuutoksen, globalisaation, digitalisaation ja elinkeinorakenteen muutoksen tuomista haasteista.

Puoluekokouksessa tahtoisin osaltani edistää tällaista poliittista toimintaa puolueen piirissä. Tuen Vamos-verkoston aloitteita, sillä katson että ne veisivät puolueen toimintaa hyvään suuntaan.

 

Aksu TervonenTervonen

Hei ystävät ja toverit! Olen Aksu, 24-vuotias talous- ja sosiaalihistorian opiskelija ja feministi. Luottamustehtäviä minulla on ollut viime vuosina opiskelijajärjestöissä, muun muassa kansainvälisten historianopiskelijoiden Helsingin puheenjohtajuus viime vuonna. Tämän lisäksi taustani on ennen kaikkea ilmastoaktivismissa, joten esimerkiksi Maan ystävillä on aina sydämessäni sija.

Duunariperheen lapsena, jolle on annettu mahdollisuus kouluttautua tieteenalalle johon koen intohimoa, on sivistyksen puolustus minulle tärkeimpiä asioita jonka puolesta taistella. Koulutuksen tasa-arvo sekä ilmainen ja laaja kirjastolaitos eivät ole kuitenkaan millään tavoin ainoina asioina agendallani: sairaanhoitajaäitini osallistuminen Tehyn työtaisteluun 2007 vaikutti voimakkaasti politisoitumiseeni. Ilmainen ja laadukas julkinen terveydenhuolto, vammaispolitiikan ohella, onkin myös kiinteästi taistelutahtoni ytimessä.

Miksi haen edustajaksi puoluekokoukseen? Elämme radikaaleimman oikeistohallituksen alaisuudessa sitten 1930-luvun. Porvaripuolueet ovat taantuneet puhtaasti poroporvaripuolueiksi, niin kutsutuista sivistysporvareista ei ole enää jälkeäkään. Kansan hyvinvointia päämäärätietoisesti tuhoavat ja epätasa-arvoa tietoisesti edistävät oikeistolaiset tarvitsevat vastavoimakseen eheän, elinvoimaisen, solidaarisen ja kansainvälisen vasemmiston. Jos vasemmisto ei tällä vaalikaudella nouse, en usko että parempia tilaisuuksia tulee vastaan lähitulevaisuudessa. Uskon, että minulla olisi tähän kriittisen linjanvedon hetkeen jotain annettavaa.

 1. Kärkinä:
  1. Olemme ainoa aito vaihtoehto kapitalistiselle hegemonialle.
  2. Viestinnän ottaminen haltuun ja puoluerakenteen kehittäminen massapuolueen synnyttämiseksi.
  3. Pääoma on kansainvälisempää kuin koskaan, joten niin tulee meidänkin olla.

 

Sampo VillanenVillanen

40 v., vaikuttamis- ja vapaaehtoistoiminnan päällikkö Plan Internationalilla, Helsingin VAS:n pj 2009-2012, laaja kokemus puolueesta, mm. puoluehallituksesta. Vasemmiston on nyt todella uudistuttava uudenlaiseksi liikkeiden liikkeeksi, jossa valta ja vaikuttamiinen tulevat läpinäkyvästi alhaalta ylös. Kieli konkreettiseksi ja puhuttelevaksi. Agendalla syvä demokratia, tulojen ja työn jakaminen, globaali oikeudenmukaisuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja yhteiskunnallisen järjen paluu!