Puheenjohtajalta: Kivaa, kasvavaa ja innostavaa puoluetoimintaa!

Kuva syyskokouksesta 2019

Kun ryhdyin vuosi sitten Kallion vasemmiston puolueosaston puheenjohtajaksi, tavoitteenani oli kokeilla kuinka kivaa, raikasta ja innostavaa puolueosaston toiminnasta olisi mahdollista tehdä. Nyt vuoden ollessa lopuillaan, voin todeta, että olemme onnistuneet yli odotusten. Olemme järjestäneet noin 20 tapahtumaa, uusia jäseniä osastoon on liittynyt lähes 50 ja viestintämme on saanut kehuja. Olemme olleet aktiivisia puolueen suuntaan ja julkaisseet jopa omat kuntavaalitavoitteet. Osastomme on ollut juuri sellaista vasemmiston toimintaa, jota olen halunnut nähdä – ja parempaakin.

Vuoden alussa määrittelimme osastolle kolme painopistettä, joihin keskittyisimme. Nämä olivat matalan kynnyksen tapahtumien järjestäminen, uusien jäsenten vastaanottamisen parantaminen ja kuntavaalivoiton pohjustaminen. Näitä olemme pitäneet esillä toiminnassamme ympäri vuoden. Tämä on luonut osaston toimintaa tavoitteellisuutta. Kyse on hyvästä käytännöstä, jota aiomme jatkaa tulevaisuudessakin.

Koronatilanne on muokannut vuotta paljon. Suuri osa tapahtumista onkin järjestetty etänä. Samalla olemme todistaneet, että puoluetoiminta on mahdollista siirtää verkkoon. Kokemukset etätapahtumista ovat olleet niin positiivisia, että aiomme järjestää niitä jatkossakin, vaikka pandempia olisi jo kadonnut.

Suurin kiitos siitä, että vuotemme on ollut näin onnistunut, kuuluu omistautuneelle, innokkaalle ja ahkeralle johtokunnallemme. Olemme onnistuneet jakamaan vastuuta niin, että jokainen on voinut keskittyä itseään eniten kiinnostaviin hommiin.

Ensi vuodelle johtokunnan koko on lähes sääntöjen mukaisessa maksimissa. Tavoitteena on kehittää uusia keinoja, joilla johtokunnan ulkopuoliset jäsenet pystyisivät tulemaan mukaan toimintaan. Kaikki ideat otetaan mielellään vastaan! Tämän vuoden uusi avaus on ollut kaikille jäsenille avoimen Whatsapp-keskustelun luominen.

Puolueosastojen toiminta on puolueen toiminnan kannalta keskeistä, mutta myös järjestötoiminnan muoto, johon erityisesti nuorten houkutteleminen on ollut vaikeaa. Olen onnellinen siitä, että olemme Kallion vasemmistossa onnistuneet todistamaan kuinka kivaa ja helposti lähestyttävää osastotoiminta voi olla. Olemme onnistuneet saamaan osaston täyteen uusia ja nuoria toimijoita. Tästä on hyvä jatkaa entistä paremman puoluetoiminnan luomista.

Virkeä, kasvava ja innostava puolueosastotoiminta on tekemisestä kiinni!

Onnellisin terveisin

Lauri Linna
Kallion vasemmiston puheenjohtaja 2020

Tiedote: Kallion vasemmisto tukee Paavo Arhinmäkeä pormestariehdokkaaksi

Kallion vasemmisto tukee Paavo Arhinmäkeä vasemmiston pormestariehdokkaaksi. Kallion vasemmisto näkee, että Arhinmäestä Helsinki saisi osaavan, kunnianhimoisen ja ihmisläheisen pormestarin.

“Helsinki tarvitsee pormestarin, jonka prioriteetteina on asumisen hinnan laskeminen, ympäristöystävällisen kaupungin rakentaminen ja helsinkiläisten palveluista huolehtiminen. Arhinmäellä olisi erinomaista osaamista sekä näkemystä toimia Helsingin pormestarina”, Kallion vasemmiston puheenjohtaja Lauri Linna perustelee.

Helsingin vasemmiston pormestariehdokkaan asettaa piirin syyskokous 5.12.2020.

Lisätietoja:

Lauri Linna
Kallion vasemmiston puheenjohtaja
lauri.l.linna@helsinki.fi
puh. 0400 403 506

Vuoden 2021 johtokunta valittu!

Osaston syyskokous valitsi Kallion Vasemmistolle uuden johtokunnan vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Nurminen. Varapuheenjohtajana jatkaa Joel Lindqvist.

Vuoden 2021 johtokunta:

Kimmo Nurminen, puheenjohtaja
Joel Lindqvist, varapuheenjohtaja
Minna-Elisa Rytkönen, jäsen
Mimmi Piikkilä, jäsen
Vihtori Suominen, jäsen
Johanna Virtanen, jäsen
Heta Hölttä, jäsen
Jesse Suvisuo, jäsen
Titta Hiltunen, jäsen
Anna Sinkkonen, jäsen
Satu-Maria Pohjola, jäsen
Susanna Koistinen, varajäsen
Kaisa Naapuri, varajäsen
Noora Laak, varajäsen
Erkki Hiltunen, varajäsen

Syyskokouksessa hyväksyttiin myös osaston talousarvio ja toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Tavoitteena on olla aktiivisia kuntavaaleissa, lisätä matalan kynnyksen tapahtumia sekä jäsenten osallistumismahdollisuuksia toimintaan. Lisäksi tavoitteena on kaksinkertaistaa osaston sosiaalisen median seuraajien määrä.

Blogi: Ehdokasasettelulla voitetaan vaaleja – ei palkita toimijoita

Meillä on vasemmistoliitossa todella hienolla tavalla sisäistetty toimintaamme ohjaaviksi periaatteeksi kaikkien tasapuolinen kohtelu. Silloin kuin tämän ei koeta toteutuvan, palaute on nopeaa. On kuitenkin tilanteita, joissa tätä periaatetta sovelletaan väärin. Näistä merkittävin on ehdokasasettelu ja ehdokkaiden saama tuki. 

Kokemukseni mukaan yksi eniten vaaleja ennen, niiden aikana ja jälkeen kritiikkiä herättävä asia on se, että ehdokkuuksien ja ehdokkaiden saaman tuen ei koeta jakautuvan tasaisesti. Jos tavoitteenamme on olla vaaleja voittava ja yhteiskuntaa muuttava puolue, on kuitenkin niin, että ehdokkuudet on mietittävä kokonaisuutena ja ehdokkaiden saaman tuen on oltava erilaista. Tällöin ajatus siitä, että ei saisi olla kärkiehdokkaita tai että nosteessa olevia ehdokkaita ei saisi tukea enempää kuin niitä, joilla nostetta ei ole, on vahingollinen. Kaikkia ehdokkaita on tuettava, mutta puolueen on mietittävä kuinka kohdistaa tukeaan niin, että vaalitulos on mahdollisimman hyvä.

Ehdokasasettelun tarkoituksena on valita ehdokkaiksi monipuolinen joukko, joka ilmentää vasemmistolaisen aatteen monimuotoisuutta. Toisaalta joukon on oltava sellainen, jossa kaikki ovat sitoutuneet tekemään mahdollisimman suuria kampanjoita ja joilla parhaassa tapauksessa on myös käytännön näyttöä siitä, että heitä äänestetään. Kaikkiin äänet eivät suurista panostuksista huolimatta tartu. Usein voi tuntua siltä, että ehdokkuus kuuluu jollekin, koska hän on nähnyt paljon vaivaa puolueen eteen. Tällöin kyse on nähdäkseni ennemminkin siitä, että meidän pitäisi kehittää paremmin muita keinoja palkita aktiivejamme.

Meillä ehdokkaita tuetaan enemmän kuin missään muussa eduskuntapuolueessa ja ehdokkailta vaaditaan vähemmän esimerkiksi rahallisia panostuksia. Näin sen kuuluukin olla, mutta toisaalta asetelma voi luoda vääränlaisen käsityksen siitä, että ehdokkuus ei olisi nimenomaan henkilökohtainen ponnistus. Käsittääkseni monissa muissa puolueissa ehdokkaat eivät niinkään mieti sitä onko puolue kohdellut heitä riittävän hyvin, vaan ovatko he kampanjallaan pystyneet  todistamaan, että heidät kannatti ottaa ehdolle. Ehdokkaan oma kampanja on se mikä ratkaisee tuloksen eikä puolueen toiminta.

Kaikille ehdokkaille on tarjottava edellytykset tehdä parhaansa, mutta yhteistä päämääräämme ei palvele, jos emme nosta heitä, jotka nosteessa ovat tai ovat saaneet muuten paljon julkisuutta. 

Lähestyvissä kuntavaaleissa tämä ei korostu samalla tavalla kuin eduskunta- ja eurovaaleissa. Asiasta on kuitenkin nähdäkseni tärkeää keskustella nyt, kun se ei vielä henkilöidy kehenkään. Jos haluamme olla yhteiskuntaa muuttava ja merkittävä puolue, meidän on sisäistettävä se, että osaa ehdokkaista nostetaan enemmän kuin toisia. Tästä on myös viestittävä läpinäkyvästi. On nostettava niitä, joilla nostetta on ja taattava kaikille edellytykset siihen, että he pystyvät omalla panostuksellaan luomaan parhaan mahdollisen kampanjansa. 

Lauri Linna
Kallion vasemmiston puheenjohtaja

Kallion Vasemmiston tapahtumat peruttu keväältä

Kallion Vasemmiston fyysistä osallistumista tapahtumat siirretään pois keväältä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämä koskee myös suunniteltua osaston kevätkokousta.

Kallion Vasemmiston toiminta jatkuu aktiivisena verkossa. Keväälle suunnitellut tapahtumat pyritään järjestämään myöhemmin tilanteen sen salliessa ja osan kohdalla harkitaan niiden toteuttamista etätapahtumina verkossa.

Kallion Vasemmisto toivoo kaikkien seuraavan viranomaisten ohjeita ja pitävän huolta niin itsestään kuin apua tarvitsevista.

Ajankohtaiset ohjeet koronan suhteen:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätietoja:

Lauri Linna
Kallion vasemmiston puheenjohtaja
lauri.l.linna(at)helsinki.fi
puh. 0400 403 506