Kallion Vasemmiston ehdokkaat kuntavaaleissa 2017

Kallion Vasemmistolla on ilo esitellä kuntavaaliehdokkaansa! Osasto on kookas, joten ehdokaskaarti edustaa vasemmistolaisia laajalla rintamalla. Tutustu ehdokkaiden näkemyksiin tarkemmin heidän verkkosivuillaan tai Facebookissa!

263 Heta Hölttä

Heta Hölttä

Heta Hölttä

Olen 26-vuotias kalliolainen valtiotieteiden maisteri ja järjestövaikuttaja. Olen ehdolla kaupunginvaltuustoon, koska päätöksenteko kaipaa enemmän nuoria, feminismiä ja moraalista selkärankaa. Haluan Helsinkiin lisää ja parempaa lähidemokratiaa ja enemmän suoria osallistumismahdollisuuksia kaupunkilaisille. Vaadin vastuunottoa ympäristövaikutuksista etenkin energiapolitiikassa ja julkisissa hankinnoissa.

Kaupunkilaisten ekologista elämäntapaa on tuettava esimerkiksi kehittämällä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Helsinkiin pitää saada lisää kohtuuhintaisia koteja ja vuokrien nousu on saatava kuriin. Taataan kaikille yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulutus. Tehdään politiikkaa, joka katsoo tulevaisuuteen.

www.hetaholtta.fi

 

Mai Kivelä

Mai Kivelä

279 Mai Kivelä

Olen punavihreä kansalaisaktivisti, Animalian toiminnanjohtaja ja Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen. Taustani on ympäristöliikkeessä. Koulutukseltani olen Master in Environment and Development Lontoon King’s Collegesta. Asun Toukolassa perheeni kanssa.

Politiikassa tavoitteeni on ekologisesti kestävä yhteiskunta ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Tästä syystä olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan kansalaisjärjestöissä ja toiminut yhteiskunnallisissa liikkeissä. Siksi olen myös ehdolla valtuustoon. Kestäviä ratkaisuja on olemassa, tarvitaan vain poliittista voimaa ja tahtoa niiden toteuttamiseksi!

www.maikivela.fi

 

280 Dan Koivulaakso

Dan Koivulaakso

Dan Koivulaakso

Olen kotoisin Helsingistä ja asun Kalliossa. Politiikan ohella harrastan runsaasti liikuntaa.  Työskentelen Vasemmistoliiton poliittisena sihteerinä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja opiskelen työni ohessa kauppatieteiden maisteriksi.

Helsinki on upea ja vetovoimainen kasvava kaupunki. Kasvun hedelmiä pitää käyttää leipäjonojen lyhentämiseen, työttömyyden vähentämiseen ja syrjäyttämisen vähentämiseen. Parhaiten tämä tehdään turvaamalla kohtuuhintainen asuminen, tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maailman parhaat koulut ja päiväkodit.

www.dankoivulaakso.fi

 

287 Kari Kälviä

Kari Kälviä

Kari Kälviä

Useita vuosia Helsingin kaupungilla pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toiminut kunnallisen palvelutuotannon osaaja ja ymmärtäjä. HKL:n johtokunnan jäsenenä kaksi kautta istuneena myös toimivan joukkoliikenteen puolesta puhuja kuitenkaan yksityisautoilun tarpeita unohtamatta. Aiempi poliittinen kokemus Vihreiden riveissä.

 

 

289 Noora Laak

Noora Laak

Noora Laak

Olen Noora, 31-vuotias arkkitehti Alppiharjusta. Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon, koska haluan muuttaa politiikkaa ja kaupunkia. Helsinki on omaleimainen ja kiinnostava kaupunki, jonka kehittämisen lähtökohtana tulee olla sen omat vahvuudet. Ilmiöt ja tapahtumat, joita tullaan katsomaan kauempaakin, syntyvät pitämällä huolta siitä, että kaupunkia rakennetaan pitkäjänteisesti – ja ensisijaisesti sen asukkaita varten. Tulevalla vaalikaudella valtuuston tulee kääntää asuinkustannukset laskuun lisäämällä tonttitarjontaa merkittävästi. Palvelujen, erityisesti koulujen ja päiväkotien, resurssoinnin tulee pysyä kaupungin kasvun tahdissa.

www.nooralaak.fi

 

291 Patrizio Lainà

Patrizio Lainá

Patrizio Lainá

Työskentelen ekonomistina SAK:ssa. Aiemmin olen työskennellyt mm. Suomen Pankissa, työ- ja elinkeinoministeriössä, sekä kansantaloustieteen opettajana. Koulutukselta olen kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteestä. Valmistun myöhemmin tänä vuonna valtiotieteiden tohtoriksi. Väitöskirjassani tutkin raha- ja pankkijärjestelmän uudistamista. Tällä hetkellä toimin Suomen Talousdemokratia ry:n puheenjohtajana ja muutamassa HEKAn taloyhtiön hallituksessa. Aiemmin olen toiminut esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan varajäsenenä. Vaaliteemojani ovat paikallisrahan käyttöönotto Helsingissä, asuntorakentamisen vauhdittaminen ja viheralueiden säilyttäminen.

www.patriziolaina.com

 

297 Joonas Leppänen

Joonas Leppänen

Joonas Leppänen

Olen kahden lapsen isä Helsingistä. Toimin vasemmistoliiton puoluesihteerinä ja Helsingissä muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Poliittisen toimintani johtotähtenä on demokratian edistäminen. Olen väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta väitöskirjalla joka käsitteli erimielisyyttä ja demokratiaa. Olen vakuuttunut siitä, että ihmiset ovat aina oman asiansa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita. Tästä syystä ajattelen, että yhdenvertaista osallistumista tulisi edistää sen kaikissa muodoissa.

 

 

345 Pertti Tanner

Pertti Tanner

Pertti Tanner

Olen 65-vuotias, eläkkeellä oleva entinen tilastonlaatija. Julkisen terveydenhuollon turvaaminen ja sen kehittäminen on tärkeää SOTE-uudistuksesta huolimatta. Samoin perusterveydenhuollon toiminnan saaminen sujuvaksi, lääkärille pääsyn helpottaminen, turhien jonojen poistaminen sekä erikoisterveyspalvelujen parantaminen. Itsehoidosta toimivaan terveydenhuoltoon. Kallion terveysaseman säilyttäminen.
Lasten ja nuorten kulttuuri- ja urheilupalvelut mahdolliseksi kaikille varallisuudesta riippumatta, myös urheiluseuratoiminnassa. Pienituloisille eläkeläisille mahdollisuus ilmaiseen harrastustoimintaan kaupungin  omistamissa urheilulaitoksissa.

Kallion Vasemmiston ehdokkaat puoluevaltuustoon

Kallion Vasemmisto esittää puoluevaltuuston jäseniksi Juuso Aromaata, Mira-Veera Auerta, Kai Backmania, Ruusu-Mariaana Fieandt-Jänttiä (esittely tulossa), Mai Kivelää ja Noora Laakia.

Puoluevaltuusto valitaan virallisesti Vasemmistoliiton puoluekokouksessa kesäkuussa, mutta piirit tekevät henkilövalinnat omille mandaattipaikoilleen jo kevätkokouksissa. Helsingin osalta valinnat tehdään Malmin työväentalolla järjestettävässä kevätpiirikokouksessa 16.4. Helsingistä valitaan kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varavaltuutettua.

 

Aromaa

Juuso Aromaa

Olen 29  –vuotias yhteisöpedagogiopiskelija Arabianrannasta ja ehdolla puoluevaltuustoon. Olen aiemmin toiminut Vasemmistonuorten I varapuheenjohtajana, Hyvinkään Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtajana ja Hyvinkään kaupunginhallituksen jäsenenä.  Toimin myös puoluevaltuutettuna vuosina 2012 – 2014.

Haluan, että Vasemmistoliitosta tulee kansanliike, joka on jäsentensä näköinen, ei sorru jäykkään ideologisuuteen toiminnan tai saavutusten kustannuksella, mutta on valmis ajamaan radikaalia politiikkaa uuden hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Toisaalta Vasemmiston on pystyttävä osoittamaan, että juuri radikaaliksi koettu politiikka on realistista politiikkaa ja että nykyisellä oikeistolinjalla ei voida enää jatkaa.

Ideologisen kapeakatseisuuden tai kyynisen poliittisen realismin sijaan on valittava tulevaisuususkoinen, positiivinen ja visionäärinen tie. En ole nyrkkisääntöjen ystävä, mutta yhden universaalin periaatepäätöksen olisin valmis tekemään: Vasemmistoliiton ei pidä mennä osallistua sellaiseen hallitukseen, jossa Kokoomus on mukana.

 

Mira-Veera Auer

Mira-Veera Auer

Luottamustehtävät: Helsingin Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen, Helsingin Vasemmistoliiton ay-ryhmän pj., Palvelualojen ammattiliitto PAMin valtuuston jäsen, PAMin ja SAK:n nuorisoaktiivi, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry. pj., Helsingin kauppatyöntekijät ry. johtokunnan jäsen, Helsingin käräjäoikeuden lautamies

Olen helsinkiläinen 30-vuotias työläis-ja kansalaisaktivisti ehdolla Vasemmistoliiton puoluevaltuustoon. Olen suoriutunut ylioppilaaksi töiden ohella ja tällä hetkellä opiskelen valtio-opin perusopintoja avoimen yliopiston kautta. Olen suorittanut samaa reittiä myös mm. opintoja oikeustieteestä. Vasemmiston tulee ottaa aktiivinen ote yhteiskunnallisessa keskustelussa ja olla aloitteen tekevä tilanottaja ja vaikuttaja poliittisessa keskustelussa. Katson, että Vasemmiston päämäärät pitää asettaa selkeästi ja avoimesti niin, että koko jäsenistöllä on resurssit lähteä ajamaan tavoitteitamme. Vasemmistolaisuus on minulle solidaarisuutta, yhteistyötä, suvaitsevaisuutta ja ideologiaa.

Vastustan rasismia ja vaadin mahdollisuuden yhdenvertaiseen elämään.

Olen työskennellyt pitkään palvelualoilla, kokemusta on karttunut erityisesti pienistä palvelualojen yrityksistä, joissa edunvalvonnan kiemurat ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi olen työskennellyt elintarviketeollisuudessa, toimien sielläkin luottamustehtävissä niin työpaikalla kuin ammattiliitossa.

Olen käynyt työpaikoilla hyvinkin rajuja edunvalvontakamppailuja. Työnantajien otteet työpaikoilla heijastuvat laajasti yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja vasemmisto voi olla osana konkreettisesti ihmisten arkea tukien ammattiyhdistysliikettä ja työläisiä työpaikoillaan. Helsingissä olen osallistunut kamppailuihin ja tapahtumiin mm. turvapaikanhakijoiden, paperittomien siirtolaisten, asunnottomuuden sekä kaupungin demokratisoinnin tiimoilta.

Yhteiskunnallisena vaikuttajana olen aina ollut aktiivinen. Pidän hyvin selkeästä, tavoitteellisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Pyrin aktiivina pitämään kokoajan perusasiat ja tavoitteet kirkkaana mielessäni. Olen kokenut, että yhteistyöhakuisella toiminnalla saa poikkeuksetta parhaat tulokset. Katson, että visioissa ja poliittisessa järjestötyössä tulee nähdä kokoajan pidemmän aikavälin vasemmistolaisia tavoitteita ja tähdätä reilusti vaalien yli. Ilman kunnianhimoista tavoitetta vasemmistolaisesta yhteiskunnasta emme sellaista saavuta. Emme voi alistua oikeiston tuottaman määrittelyn ja toiminnan alle. Meidän täytyy olla aktiivisia ja aloitteellisia työssämme.

Ulkopoliittisesti Vasemmiston tulee toimia tavoitteenaan rauha. Nato jäsenyyttä ei voida valmistella ja vasemmiston tulee valvoa, että Suomalaisten enemmistön tahto sotilaallisesti liittoutumattomasta valtiosta toteutuu.

Vasemmiston tulee profiloitua kansainvälisenä ja avoimena puolueena ja seurata tarkasti Euroopan laajuista liikehdintää sekä vahvistaa siteitä Euroopan vasemmiston kanssa
Haluan edistää puolueessa avoimuutta, puoluedemokratiaa ja selkeää vasemmistolaista vaihtoehtoa poliittiselle kentälle.

Monipuolisen kiinnostukseni ja kokemukseni kautta toisin Vasemmistoliiton puoluevaltuuston työskentelyyn laajaa näköalaa.

#miraveera

Facebook: https://www.facebook.com/miraveeraauer/info/?tab=page_info

Katutason toimintaani Perjantai-dokumentissa, Luokkasota. Nyt.: http://areena.yle.fi/1-3388402

Blogi: https://liittox.wordpress.com/

Twitter: @miraveera

Instagram: @auemir

 

Backman

Kai Backman

Täytän kesällä 56 vuotta, naimisissa, kaksi yli kolmekymppistä lasta, kaksi lapsenlasta, eläkkeellä. Entinen ay-aktiivi ja pääluottamusmies, edunvalvontakoulutusta sekä järjestökoulutusta eri opistoissa. SKDL:n jäsen ennen liittymistä Vasemmistoliiton jäseneksi. Puolueosastoni on Kallion Vasemmisto. Harrastan shakkia, tietokirjallisuutta, valokuvausta, teen vapaaehtoistyötä sekä kirjoitan ja ylläpidän yhteiskuntaa ja politiikkaa käsittelevää blogia.  http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

Ihmisen valmistama elinympäristö vastaa hänen ominaisuuksiaan, kykyjään, mahdollisuuksiaan, eettistä tajuaan, sekä ymmärrystään hyvästä asuin-ja toimintaympäristöstä. Ihmisen rakentamat valtiot, kaupungit, yhteisöt, taajamat, maisemat, kaikki hierarkiat, teknologiat ja koko inhimillinen horisontti on ihmisen tietoisuuden fyysistä ja henkistä ilmentymää. Itse toivoisin ihmiskunnan pystyvän hoitamaan maapalloa kuin yhteistä puutarhaa, joka olisi hyvin hoidettuna ihmiskunnan ikuinen onnen ja elannon lähde. Siksi poliittisen vasemmiston tehtävä on eettinen ja esteettinen.

 

Kivelä_KU

Mai Kivelä

Olen Mai Kivelä, pitkäaikainen vasemmistoaktiivi ja kansalaisjärjestötoimija. Työkseni olen Animalian toiminnanjohtaja. Aiemmin olen toiminut mm. Vasemmistonuorten pääsihteerinä sekä vapaaehtois- ja actionkoordinaattorina Greenpeacella. Koutukseltani olen Master in Environment and Development ja yhteisöpedagogi (AMK). Vasemmistoliikkeessä olen ollut mukana yli kymmenen vuotta, suurimman osan ajasta Vasemmistonuorissa. Osastoni on Kallion Vasemmisto ja olen myös toiminut sen varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä olen mukana Vasemmistoliiton ympäristötyöryhmässä ja Vamos-verkostossa. Vasemmiston lisäksi poliittinen kotini on ympäristö- ja eläinoikeusliikkeessä.

Toimin politiikassa, koska haluan ihmisten järjestävän yhteiskuntansa niin, että ekologinen kestävyys on totta, ja voimme elää tavalla, joka ei aja tuhoamaan planeetan kaikkia muita elämänmuotoja. Tämä ei kuitenkaan voi toteutua ilman, että pysäytämme radikaalin eriarvoistumiskehityksen ja ihmisten välinen tasa-arvo lisääntyy. Haluan myös edistää muutosta, jossa eläinten oikeudet otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja eläinten laajamittaiselta hyväksikäytöltä lähtee oikeutus. Minulle Vasemmistossa on kyse näiden tavoitteiden yhdistämisestä. Erityisesti olen kiinnostunut ruokajärjestelmän muuttamisesta kestäväksi, ilmastokriisin ratkaisemisesta ja talousjärjestelmän demokratisoinnista.

Ympäristökriisin vakavuuden huomioon ottaen edes Vasemmisto ei tällä hetkellä toimi tarpeeksi ratkaisujen edistämiseksi. Ei riitä, että sanomme kannattavamme kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa; meidän pitää olla taho, joka aktiivisesti ja täysillä ajaa muutosta. Meidän pitää olla osa edistyksellisiä kansalaisliikkeitä ja niiden parlamentaarinen kanava. Minulla on halu modernisoida puoluetta ja tehdä parlamentaarista politiikkaa kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä oppimallani tavalla. Vasemmiston menestys on kiinni puolueen kyvyssä uudistua ja irrottaa vanhasta. Siksi olen mm. ollut mukana tekemässä puoluekokousaloitteita Vamos-verkoston ja ympäristötyöryhmän kautta sekä perustamassa puolueen epävirallista FB-keskusteluryhmää. Puoluevaltuustossa haluaisin tuoda oman substanssiosaamiseni ohjelmatyöhön ja edistää sitä, että Vasemmisto on rohkea, uskottava, selkeäsanainen ja mukaansa tempaava liike!

 

Laak

Noora Laak

Hei ystävät! Olen Noora Laak, Kallion Vasemmiston pj, rakennuslautakunnan jäsen ja puujalkavitsien suuri ystävä. Koulutukseltani olen lähes valmis arkkitehti Aalto-yliopistosta pääaineenani arkkitehtuurin historia. Poliittisista tavoitteista lähinnä sydäntäni ovat kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntorakentamisen sekä koulutuksen tasa-arvon edistäminen. Tosin usein ilokseni huomaan, että näihin tavoitteisiin kytkeytyvät suurin piirtein kaikki muutkin politiikan alat, sillä miellyttävän ja kestävän elinympäristön sekä elämänmittaisen koulutuksellisen tasa-arvon teemoihin vaikuttavat monimutkaiset kokonaisuudet ympäristölainsäädännöstä työvoimapolitiikkaan. Aiemmin olen toiminut oman ylioppilaskuntani ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton hallituksissa sekä opiskelijaedustajana Suomen Arkkitehtiliiton ja Tekniikan Akateemisten toimielimissä. Menneenä talvena olen saanut toimia myös Vasemmistoliiton asuntopoliittisen ryhmän jäsenenä.

Haluan olla kehittämässä Vasemmistoliitosta puoluetta, jonka toimintaan on helppo tulla mukaan ja joka osaa sitouttaa aktiiveiksi haluavat jäsenet mukaan toimintaan. Näihin asioihin voi vaikuttaa rakenteita muuttamalla, mutta vielä tärkeämpää on toimintakulttuurin uudistaminen, jota kukin aktiivi ja osasto voi osaltaan edistää puoluekokousten välillä. Valitsin aikanaan Vasemmistoliiton, koska uskon, että vasemmistolainen politiikka on ainoa keino rakentaa aidosti kestävää tulevaisuutta. Keskustelua luonnonvaroista ei voi kytkeä irti talouden tai sosiaalisen yhdenvertaisuuden teemoista. Toimin Vasemmistossa, koska uskon puolueen (meidän!) kykyyn uudistua pysyen kuitenkin uskollisena perusarvoillemme.