Kivinokka suojeltava (Kansan uutiset verkkolehti 27.9.2013)

Helsingin kaupunki laatii Kivinokkaan osayleiskaavaa, jossa vaihtoehtoina ovat virkistyskäytön tehostaminen, tai kaksi erilaista isoa kaupunginosamallia.

Kallion Vasemmisto tukee Kivinokan säilymistä virkistysalueena. Osasto kunnioittaa Kivinokan arvoa kaikkien kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana, unohtamatta alueen pitkää työläishistoriaa.

Kallion Vasemmiston mielestä gryndereiden painostuksesta huolimatta Helsingin ei tarvitse luopua vihreästä identiteetistään, vaan kehittää aluetta palvelemaan laajemmin alueella mökkeileviä ja vierailijoita.

Asuntorakentamista alueella pitäisi ennemmin kartoittaa Roihupellon ja Herttoniemen teollisuusalueilta.

Kivinokan luonnonsuojelullinen arvo osana Vanhankaupunginlahden-Viikin aluetta on merkittävä. Alueen virkistyskäyttö tulee varmasti kasvamaan ennestään Kalasataman asuinalueen valmistuessa. Suunniteltu kävely- ja pyöräilyreitistö mahdollistaisi ekologisemman liikkumisen alueella, Kallion Vasemmisto arvioi.

Sen mukaan kaikkea ei tarvitse mitata rahassa. Alueen merkitys hiljaisuuden niemenä jossa pääsee nauttimaan merellisestä kuin metsäisestä luonnosta keskellä kaupunkia on mittaamaton.